Donacija kompanije IKEA za unapređenje razvoja deteta u ranom detinjstvu

(Beograd, 23. decembar )

ZA SVAKO DETE NAJBOLJI POČETAK – UNAPREĐENJE RAZVOJA U RANOM DETINJSTVU

Gradnja prve robne kuće IKEA već je uveliko počela. Kao i svugde u svetu, želimo da budemo dobar komšija, da sarađujemo s lokalnom zajednicom i podržimo njen razvoj. I prethodnih godina bili smo tu kad god je pomoć bila potrebna, a naročito kada je pomoć bila potrebna deci.

I ove godine ćemo se truditi da najmlađima i njihovim porodicama obezbedimo bolji život. Sa našim partnerima iz UNICEF-a stvaraćemo preduslove za bolji rani razvoj dece u opštinama Grocka i Jajinci. Projekat obuhvata obuku medicinskog osoblja koje radi u okviru savetodavnih timova za rani razvoj dece, a u dva zdrastvena centra u ovim opštinama i obnovu pedijatrijskih soba i savetovališta.

Danas, zajedno, kako to mi obično radimo, zaposleni kompanije IKEA opremili su razvojno savetovalište u zdravstvenoj stanici Jajinci, nameštajem po meri dece i didaktičkim materijalima koji služe za procenu i podsticanje razvoja različitih veština kod deteta.

Vizija kompanije IKEA je stvaranje boljeg svakodnevnog života za što veći broj ljudi, a deca su najvažnija među njima. Zadovoljstvo nam je što smo imali priliku da naše uspešno i dugotrajno partnerstvo sa UNICEF-om na globalnom nivou realizujemo i u Srbiji, i nadamo se da će ovaj projekat doprineti da deca i roditelji, u komšiluku naše buduće robne kuće, imaju još prijatnije i ugodnije iskustvo kad idu kod lekara“, rekla je Maja Vujašković Đureinović, menadžerka za korporativne komunikacije u kompaniji IKEA, povodom obeležavanja završetka prve faze projekta.

Zahvaljujem kompaniji IKEA jer je ovom donacijom potvrdila potrebu i značaj ulaganja u razvoj dece u najranijem detinjstvu i u usluge koje to podržavaju. Ulaganje u rani razvoj deteta ne znači ulaganje samo u decu, nego i ulaganje u njihove roditelje i društvo. Pored aktivnog odnosa zdravstvenog sistema, za kvalitetnu podršku deci i roditeljima neophodna je saradnja celokupne lokalne zajednice, a posebno domova zdravlja, predškolskih ustanova i centara za socijalni rad. Unapređenje i osavremenjivanje znanja pedijatara, patronažnih sestara i zdravstvenih saradnika u oblasti ranog razvoja, razvojne procene i ranih intervencija, a u saradnji sa svim drugim lokalnim akterima, doprineće da svako dete dosegne svoje pune potencijale“, rekla je dr Zajeganović Jakovljević iz UNICEF-a.

U najranijem detinjstvu, od rođenja do treće godine, postavljaju se temelji za životne uspehe, zdravlje i blagostanje, a propusti u brizi i stimulaciji razvoja deteta u ovom periodu ostavljaju dugoročne posledice koje se kasnije ne mogu u potpunosti nadoknaditi. Rano prepoznavanje razvojnih rizika i odstupanja, kao i rane intervencije mogu u velikoj meri da nadoknade kašnjenja u razvoju dece i spreče dugotrajne posledice rizika kojima su deca izložena. Zdravstveni sistem, odnosno pedijatri, prvi su kontaktu sa detetom i njegovom porodicom i mogu značajno uticati na podsticanje razvoja.