Kompanija IKEA je posvećena konceptu održivog razvoja koji je važan deo našeg poslovanja. Naša strategija održivog razvoja pod nazivom „Ljudi + Planeta“, zvezda je vodilja inovacija, transformacije našeg poslovanja i naših daljih investicija.

Ljudi + Planeta

Svet koji funkcioniše po principima održivog razvoja obezbeđuje bolji kvalitet života za veliki broj ljudi i štiti našu životnu sredinu od devastacije. Održiva proizvodnja obezbeđuje bolje ekonomske koristi za proizvođače i njihove porodice. IKEA je mala, ali značajna karika u stvaranju održivog sveta.

Održiv život kod kuće

IKEA je posvećena stvaranju i promociji pametnih rešenja u svom asortimanu koji će podstaći naše kupce da žive život koji je u skladu s principima održivosti. Naši proizvodi omogućuju štednju energije, reciklažu ili sortiranje otpada i štednju i ponovnu upotrebu vode, a sve to po ceni koja je pristupačna što većem broju ljudi.

Energija i resursi

Naš cilj je energetska nezavisnost, korišćenje prirodnih resursa na razuman i odgovoran način i stvaranje preduslova da sav otpad bude korišćen kao resurs.

Trudimo se da koristimo ogromne potencijale obnovljive energije; da razvijamo nove proizvode koji našim kupcima omogućavaju da kod kuće žive život u skladu s principima održivog razvoja i da tako štede i prirodne resurse i novac; da otpad koristimo kao resurs; i da se na taj način odgovorno odnosimo prema šumama, farmama, vodenim površinama, kako bi i buduće generacije mogle da koriste ova prirodna bogastva.

Ljudi i zajednice

IKEA je kompanija koja je na strani velikog broja ljudi, uvek prateći njihove potrebe. Želimo da ostvarimo pozitivan uticaj na živote ljude kroz celi lanac vrednosti - od nabavke sirovina i proizvodnje do prodaje, i da pružimo podršku pozitivnom ekonomskom, ekološkom i društvenom razvoju.

Bolja svakodnevica za što veći broj ljudi. To je naša vizija razvoja već decenijama. Danas je ova vizija još značajnija, jer kao kompanija koja stalno raste imamo priliku da dotaknemo živote sve većeg broja ljudi. Naši zaposleni su uvek u centru naše pažnje, i kontinuirano stremimo stvaranju što boljih uslova za njihov rad, kao i za rad zaposlenih u kompanijama koje proizvode IKEA asortiman.

Podržavamo osetljive zajednice, decu, i posvećeni smo promociji ljudskih prava i sloboda u svemu što radimo.