Demokratski dizajn

Tajna našeg asortimana

Svaki IKEA proizvod ima priču iza sebe. I kao svaka druga dobra priča, i naša počinje sa sjajnom idejom – da obezbedimo bolji život kod kuće. Zato svake godine posetimo hiljade domova kako bismo saznali više o potrebama naših kupaca i njihovim željama. Ova saznanja su početna tačka za osmišljavanje naših proizvoda.

Dizajn dobrog kvaliteta

Za nas, dobar dizajn je prava kombinacija oblika, funkcije, kvaliteta, niskih cena uz poštovanje principa održivog razvoja. Naši dizajneri imaju zadatak da svaki proizvod osmisle u skladu s ovim načelima. Ovaj jedinstveni proces dizajniranja proizvoda zovemo Demokratski dizajn.

Kako nastaju naši proizvodi

Naši dizajneri rade zajedno na osmišljavanju proizvoda koji su jednostavni, praktični, kvalitetni, koji su u skladu s našim načelima održive proizvodnje i pristupačni za kupce. Želimo da atraktivni proizvodi budu dostupni velikom broju ljudi. Zato naši dizajneri kreiraju proizvode uzimajući u obzir potrebe kupaca i cenu. Zatim tragaju za pristupačnim i održivim sirovinama, sirovinama koje potiču iz obnovljivih izvora, koje su reciklirane ili se mogu reciklirati, i zajedno s dobavljačima osmišljavaju proizvodne procese kojima nastaju funkcionalni proizvodi.

IKEA od dobavljača kupuje velike količine ovih proizvoda što umanjuje njihovu cenu. Najveći deo IKEA proizvoda se pakuje u pljosnatim pakovanjima i predviđen je za sklapanje kod kuće. Tako smanjujemo troškove transporta i skladištenja proizvoda čime se dalje umanjuje konačna cena proizvoda koju sebi može da priušti što veći broj ljudi.

„Zašto ne bismo skinuli nogare?“


Gillis Lundgren,
IKEA dizajner koji je skinuo nogare s LÖVET stola kako bi se lakše transportovao. On se smatra idejnim tvorcem čuvenog IKEA pljosnatog pakovanja.